Kyusho Jitsu is ontstaan uit Dim Mak

Kyusho Jitsu is de moderne versie van de oude Chinese krijgskunst Dim Mak. Het Dim Mak ontstond in de 13e eeuw na Christus en is de eigenlijke basis van het huidige Tai Chi. De Taoïstisch priester Chang San-Feng heeft erg veel invloed gehad op het ontstaan van Tai Chi.

De Dim Mak technieken werden jarenlang geheim gehouden uit angst dat het bij personen terecht zou komen die daar misbruik van zouden kunnen maken. Later werd in Japan door Hohan Soken (1889 – 1982) deze kunst weer herontdekt en er de naam Kyusho Jitsu aan gegeven wat betekent “het gevecht beëindigen in één seconde”.

DE BASIS VAN KYUSHO JITSU

Kyusho Jitsu heeft aanvullende aspecten in de krijgskunsten waarbij gebruik gemaakt wordt van vitale of gevoelige punten op het lichaam van een tegenstander met als gevolg een knock out of zelfs de dood. Zo kun je in de vorm van een lichte knock out of een tijdelijke verlamming van het lichaam de tegenstander uitschakelen.

kyusho jitsu oostersDe basis van Kyusho Jitsu is op de theorie van de acupunctuur gebaseerd. Tot in de 13e eeuw na Christus werd acupunctuur alleen voor genezing gebruikt. Men kwam op de gedachten om deze geneeskunde andersom te kunnen gebruiken en zo werd er een wetenschappelijke studie van gemaakt. Men kwam tot de ontdekking dat men door middel van aanraking van het lichaam op een bepaalde manier en dit te doen in een bepaalde volgorde dit verbluffende effecten teweegbracht.

Het raken van drie punten op de juiste wijze en in de juiste volgorde kan een persoon knock out doen gaan. Bij een vier of meer punts combinatie kan men in een erg diepe knock out gaan zodanig dat die persoon er niet meer uit te halen is waardoor deze komt te overlijden. Het is zelfs mogelijk dat men door middel van Kyusho Jitsu puntcombinaties het energiesysteem zo ontregelt dat men na een korte of lange tijd daarna pas de gevolgen ervan kan ondervinden, waardoor men ziek kan worden.

KYUSHO JITSU OOSTERS EN WESTERS BENADERD 

Kyusho Jitsu neurologieTegenwoordig is Kyusho Jitsu gebaseerd op de combinatie van oosterse- en westerse kennis en geneeskundige wetenschappen. Men ontdekte namelijk dat er veel overeenkomsten bestaan tussen de oosterse acupunctuur theorie van Kyusho Jitsu en tussen de westerse neurologische wetenschap. Blijkbaar liggen alle belangrijke Kyusho Jitsu punten op zenuwen. In de lessen hanteren wij natuurlijk ook deze westerse kennis. Naast de neurologie hanteren wij ook de kennis van de anatomie.

Naast het gebruik maken van Kyusho Jitsu theorieën om een aanvaller te kunnen uitschakelen, leren de leerlingen om deze uitschakeling (verlamming of knock out) weer te neutraliseren (herstellen). Dit noemen we het restoren. Het restoren is een zeer belangrijk onderdeel in onze lessen!

 

HET DOEL VAN KYUSHO JITSU

Het doel dat men met Kyusho Jitsu kan bereiken is om de bestaande krijgkunsttechnieken te verbeteren en dus ook de essentie van de technieken te kunnen herleiden.
Daarom kan Kyusho Jitsu goed in iedere op zichzelf staande krijgskunst toegepast worden